Κονδυλώματα

Τα κονδυλώματα, όπως και όλα τα υπόλοιπα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα διαγιγνώσκονται στο Δερματολογικό μας Κέντρο έγκαιρα και σωστά, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων, με απόλυτη ασφάλεια και διακριτικότητα.

Επιπλέον στον τομέα της θεραπευτικής αντιμετώπισης παρέχεται όλο το εύρος των σύγχρονων θεραπειών για τα κονδυλώματα, από τις τοπικές και συστηματικές αγωγές, μέχρι τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης με τη χρήση Laser και Κρυοχειρουργικής, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού, μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης ίαση.

Γυναικολογικός και μοριακός έλεγχος για κονδυλώματα

Επιπλέον, σε συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων γυναικολόγων και κυτταρολόγων διενεργούνται πλήρεις γυναικολογικοί έλεγχοι για τα κονδυλώματα, κυτταρικοί έλεγχοι για την ταυτοποίηση του υπεύθυνου HPV ιού, ενώ εφαρμόζονται και τακτικοί επανέλεγχοι για την αποφυγή του κινδύνου επανεμφάνισης των βλαβών και περαιτέρω ιογενούς μετάδοσης του HPV ιού, ο οποίος ευθύνεται για τη μετάδοση και εμφάνιση των κονδυλωμάτων μέσω της σεξουαλικής επαφής.